Menu:


Bine ați venit pe pagina parohiei
Sfântul Ilie Grant
Crângași

Luna Ianuarie in șase zile

Sfânta şi Dumnezeiasca arătare a Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

 

 

Să cântăm credincioşii, mărirea facerii de bine a lui Dumnezeu cea pentru noi. Că făcându-se om pentru păcatul nostru pentru curăţirea noastră se curăţeşte în Iordan, unul cel curat şi nestricăcios, sfinţindu-mã pre mine şi apele şi zdrobind capetele balaurilor în apă. Deci să luăm apă cu veselie fraţilor: că Darul Duhului nevăzut se dă, celor ce iau cu credinţă, de la Hristos Dumnezeu şi Mântuitorul sufletelor noastre.

 
În aceasta lună, în ziua a şasea, Sfânta şi dumnezeiasca arătare a Domnului Dumnezeu, şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.


Stih: Botezul lui Hristos cerurile deschizând.
Pe cei ce nu-l întinează pe acesta înlăuntru este aducând.
Mergătorul înainte cu adevărat,
În a şasea zi pe Hristos în râu a botezat.

Întru această zi prăznuim sfânta arătare a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în biserica cea mare, şi în celelalte sfinte biserici, ce se află pe alte locuri. Făcând de cu seară slujba privegherii. Pentru aceasta, că însuşi Dumnezeu Cuvântul, îmbrăcându-se în vechiul Adam, şi plinind toate ale legii, a venit şi la marele prooroc Ioan, ca să se boteze, care îl oprea zicând către dânsul: Mie-mi trebuieşte să mă botez de la tine, şi tu vii la mine ? Însă dacă a auzit pe Domnul, zicând: Lasă acum, şi a cunoscut că Botezul este plinirea a toată dreptatea, a lăsat. Şi îndată s-a botezat Hristos, şi toată firea apelor a sfinţit, şi toate păcatele oamenilor în repejunile Iordanului cufundându-le, îndată a ieşit din apă, şi înnoind, şi din nou zidind pe omul care era învechit în păcate, i-a dat Împărăţia Cerurilor.

A Căruia este slava
în veci
Amin
.

 

 

Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul


Cel ce a fost înger în trup, temeiul prorocilor,
al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos,
Ilie slăvitul, care a trimis de sus lui Eelisei har,
bolile alungă și pe cei leproși curățește,
pentru aceasta și celor ce-l cinstesc
le izvorăște tămăduiri.